A-LAB was namens de rechtenfaculteit van de VU nauw betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Academie voor Empirical Legal Studies. De ELS Academy dient als platform om (toekomstige) empirisch-juridische onderzoekers van alle Nederlandse universiteiten bijeen te brengen. De ELS Academy belichaamt een nationale samenwerking op het gebied van empirical legal studies in de context van het sectorplan voor rechtsgeleerdheid en is gericht op het opleiden en ondersteunen van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het empirisch verkennen van juridisch relevante vragen. Veel ELS-onderzoek wordt verricht in interdisciplinaire onderzoeksteams. Binnen de rechtenfaculteit van de VU is de doelstelling dat empirische methodes gemeengoed gaan worden binnen alle onderzoeksgroepen. De opkomst van empirische onderzoekmethoden binnen de rechtsgeleerdheid biedt naar verwachting meer aanknopingspunten dan voorheen voor samenwerking met andere disciplines.