A-LAB Logo

Het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) is een netwerkorganisatie die interdisciplinair onderzoek stimuleert en ondersteunt door onderzoekers van het op de VU gevestigde NWO instituut Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de VU Faculteiten Rechtsgeleerdheid (RCH), Sociale Wetenschappen (FSW), School of Business and Economics (SBE) en Gedrags- en bewegingswetenschappen (FGB).

Een belangrijk instrument voor interdisciplinair onderzoek zijn (mede) door A-LAB gefinancierde promotietrajecten waarbij de promovendi zijn ingebed in interdisciplinaire onderzoeksteams bestaande uit onderzoekers van NSCR en een of meer van de deelnemende faculteiten. Momenteel lopen 13 van deze promotieprojecten waarbij ongeveer 30 onderzoekers zijn betrokken.

A-LAB ondersteunt interdisciplinaire onderzoekssamenwerking tussen onderzoekers van NSCR en de deelnemende faculteiten door de toekenning van kleinere subsidies (meestal een paar duizend euro) die worden gebruikt om initiatieven van de grond te trekken. Sinds 2018 zijn ongeveer 30 van deze aanvragen gehonoreerd voor samenwerking waarbij ongeveer 50 onderzoekers zijn betrokken.

A-LAB organiseert bijeenkomsten om onderzoekers van de verschillende partners bij elkaar te brengen. Na langdurig uitstel vanwege de coronapandemie staan voor dit jaar bijeenkomsten op het programma over Restorative Justice en over Actieonderzoek.

Duurzame samenwerkingsverbanden

In het kader van zijn missie biedt A-LAB in organisatorische zin onderdak aan de interdisciplinaire samenwerkingsinitiatieven Peace and Conflicts Studies Centre (PACS) en Amsterdam Behavioral Lab (ABEL).

seed money banner

A-LAB stimuleert interdisciplinair onderzoek door onderzoekers van de verschillende partners met elkaar in contact te brengen, door het bieden van methodologische ondersteuning  (waaronder de hierboven genoemde ELS helpdesk bij RCH), door hulp bij disseminatie (waaronder het gebruik van Open Access repositories en een Open Access boekenreeks) en door dienstverlening door een datamanager, Thomas Hoogenboom (zie hierboven), en door een subsidieadviseur, Marco Last. Marco informeert onderzoekers over subsidievormen, becommentarieert conceptversies van hun aanvragen, en organiseert oefeninterviews. Ook kan hij meedenken over (het opstellen van narratieve) CV’s en loopbaanplanning (hoe kan je je het beste voorsorteren op welke subsidievorm?). Marco is te bereiken via E: m.c.last@vu.nl en is op woensdagen fysiek bij het NSCR te vinden.

foto van schrijvende hand

Management Team

De dagelijkse organisatie en coördinatie van A-LAB is in handen van het Management Team dat bestaat uit Arno Akkermans (directeur A-LAB, RCH), Nieke Elbers (NSCR & RCH), Ronald van Steden (FSW) en Joris van Wijk (RCH) en wordt ondersteund door Anniek van der Schuijt (RCH, secretaris) en Machiel van der Werff (RCH, webmaster).

Bestuur

In het A-LAB bestuur hebben de decanen van de deelnemende faculteiten en de directeur van het NSCR zitting. Momenteel bestaat het bestuur uit: Hemme Battjes (RCH, voorzitter), Beate Volker (NSCR), Gregor Halff (FSW), Arjen van Witteloostuijn (SBE) en Maurits van Tulder (FGB).