Sinds 1999 kent het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht jaarlijks twee Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoelen toe. Aankomend academisch jaar valt de eer te beurt aan dr. Machteld Vonk, UD Familierecht aan de VU, lid van het Amsterdams Centrum voor Familierecht en het Amsterdam Law and Behaviour Institute.

Het aankomend academisch jaar zal dr. Machteld Vonk als gast hoogleraar onderzoek doen en een aantal gastcolleges verzorgen aan de Universiteit Antwerpen bij de onderzoeksgroep van Prof. Frederik Swennen, die de kandidatuur heeft ondersteund.

Dr. Machteld Vonk zal tijdens de looptijd van de TPR-wisselleerstoel rechtsvergelijkend onderzoek doen naar bestaande en voorgestelde vormen van meerouderschap in Nederland, België en Frankrijk. Hierbij zal ook worden ingegaan op de vraag of eenvoudige adoptie, zoals die bestaat in België en Frankrijk, een manier kan zijn om meerouderschap voor intentionele gezinnen tot stand te brengen. Zij zal haar verblijf in het voorjaar afsluiten met een oratie aan de Universiteit Antwerpen.

Het TPR is – zo vermeldt de eigen website – het “meest gereputeerde privaatrechtelijke tijdschrift van de lage landen. Het heeft een traditie van meer dan 50 jaar, die het privaatrecht grotendeels mee vorm heeft gegeven.” Sinds 1998 kent het jaarlijks één, en sinds 1999 twee, Belgisch-Nederlandse leerstoelen toe. Om de twee jaar laat het aan Belgische academici toe om een gastaanstelling te krijgen in Nederland, en om de twee jaar andersom. Van recentere datum (2012) zijn de Wisselleerstoelen met Zuid-Afrika, waar om de twee jaar een Belgische of Nederlandse onderzoeker naar Zuid-Afrika gaat en omgekeerd. De Zuid-Afrikaanse Wisselleerstoel is tot stand gekomen onder impuls van Prof. Dr. Jean Sonnekus.