Het rapport is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd.

Prof. Mr. Masha Antokolskaia en mr. dr. Geeske Ruitenberg publiceerden onlangs samen met collega’s van het UCERF van de Universiteit Utrecht,  mr. dr. Christina Jeppesen de Boer, prof. mr. Wendy Schrama, dr. Inge van der Valk en Paula Vrolijk MSc een rapport over de naleving door ouders van contact-/omgangsafspraken met kinderen na scheiding.

Het rapport Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd binnen het Amsterdams Centrum voor Familie & Recht (ACFL) in samenwerking met het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF). Dit onderzoek sluit aan bij het streven van de wetgever en beleidsmakers om de nadelige gevolgen van complexe scheidingen voor kinderen en hun ouders, terug te dringen.

In dit multidisciplinaire onderzoek wordt ingegaan op de nakoming van afspraken over contact/omgang van minderjarige kinderen met hun ouders, nadat de ouders zijn gescheiden. Dit onderwerp wordt in het rapport zowel vanuit juridisch als sociaalwetenschappelijk perspectief belicht. Het onderzoek bestaat uit literatuurstudies, jurisprudentieanalyses, een dossieronderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming, een data-analyse van bestaande bestanden en interviews met professionals, ouders en (jongvolwassen)kinderen. Daarnaast komt in het onderzoek aan bod hoe in het Australische, Deense en Noorse recht met problemen ten aanzien van het maken en nakomen over contact/omgang wordt omgegaan, zodat hieruit mogelijk inspiratie kan worden ontleend voor de Nederlandse situatie.

Het onderzoek is op 18 januari j.l. door de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 24 januari j.l. is het rapport tijdens het Algemeen Overleg Personen- en familierecht in de Tweede Kamer besproken.

Download het volledige rapport hier

Download de samenvatting hier

Download de Brief van de Minister voor Rechtsbescherming van 18 januari 2019 waarbij het rapport is aangeboden hier

Download informatie over de bespreking van het rapport in de Tweede Kamer hier