Op 1-2 februari 2019 is tijdens de oprichtingsvergadering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het academische netwerk ‘Family Law in Europe’ (FL-EUR) opgericht.

EUR verenigt 29 vooraanstaande deskundigen op het gebied van familie & recht, wetenschappers, rechters en overheidsfunctionarissen uit 28 Europese jurisdicties. De ambitie is om op den duur alle Europese jurisdicties bij het netwerk te betrekken. Masha Antokolskaia (VU, ACFL, A-LAB) is voorzitter van FL-EUR en Rieneke Roorda Stelma (VU, ACFL, NSCR, A-LAB) – de secretaris.

Het doel van FL-EUR is het bevorderen van nauwe academische samenwerking tussen de experts, alsmede tussen de experts en andere stakeholders op het gebied van familie en recht. De activiteiten van FL-EUR bestaan uit o.a.:

–          het verwerven en verspreiden van kennis van ‘law in the books’ en ‘law in action’ op het gebied van familierecht;

–          het bevorderen van rechtsvergelijkend- en multidisciplinair onderzoek en onderwijs op het gebied van familie en recht;

–          het leren van elkaars ervaringen; en

–          het verschaffen van up-to-date rechtsvergelijkende data ten behoeve van Europese-, supranationale- en nationale instanties.

De activiteiten van FL-EUR zullen worden gericht op het materiële familierecht, jeugdrecht, personenrecht en hieraan gerelateerde onderwerpen van erfrecht. Het internationaal privaatrecht blijft buiten beschouwing.

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de leden van FL-EUR besloten om ‘Empowerment en de bescherming van kwetsbare volwassenen’ als eerste onderzoeksonderwerp te kiezen.

De leden van FL-EUR hebben een coördinatiegroep ingesteld, die in nauwe samenwerking met alle leden een concept questionnaire zal opstellen. De landrapporten voor alle betrokken jurisdicties worden door de FL-EUR opgesteld en op de FL-EUR website gepubliceerd.  Op grond van deze rapporten worden de common core, best practices en valkuilen van de Europese rechtssystemen geïdentificeerd. Aan de hand daarvan worden mogelijke oplossingen voorgedragen, die vervolgens door nationale overheden, Europese- en supranationale instanties,  professionals en hun beroepsorganisaties kunnen worden gebruikt.

FL-EUR heeft gekozen voor een probleemoplossende en multidisciplinaire insteek, inhoudende een combinatie van de methode van functionele rechtsvergelijking en een multidisciplinaire methode. Juridische oplossingen worden beschreven en geanalyseerd in hun politieke en socio-economische context. Hierbij zullen achterliggende beleidsafwegingen alsmede politieke en academische debatten met betrekking tot juridische oplossingen worden meegenomen. Indien aanwezig, zullen ook empirische evaluaties van de relevante wetgeving worden meegenomen, om aan te kunnen tonen welke nationale juridische oplossingen werken en welke niet.

FL-EUR is voornemens de resultaten van het onderzoek te dissemineren door middel van het organiseren van conferenties en seminars, de open-access publicatie van landenrapporten en artikelen en de publicatie van boeken.