Christiaan Ruppert, Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning

Het onderzoeksrapport over regelingen voor collectieve schade door NSCR- onderzoeker Christiaan Ruppert is uitgekomen in de Open Access boekenreeks van A-LAB.

Ruppert geeft in het rapport een overzicht en maakt een vergelijking van 44 regelingen voor collectieve schade, waaronder die voor Joodse oorlogstegoeden, seksueel misbruik in de jeugdzorg en de Toeslagenaffaire. De studie levert naast conclusies ook aandachtspunten op voor als in de toekomst collectieve schade optreedt. Zijn belangrijkste aanbeveling is om bij dit soort regelingen veel meer inhoud te geven aan erkenning. Zo moeten slachtoffers bij de totstandkoming van dit soort regelingen een grote zeggenschap krijgen.

Het onderzoeksrapport is vrij beschikbaar via de website van het NSCR. De gedrukte uitgave ligt in de boekhandel voor € 33,50, maar voor A-LAB onderzoekers is een gratis exemplaar beschikbaar bij A-LAB secretaris Anniek van der Schuijt.

Boekkaft Regelingen voor Collectieve Schade
Nieke Elbers en Iris Becx, Secundaire victimisatie als probleem. Herstelrecht als oplossing?

Nieke Elbers en Iris Becx deden een studie naar secundaire victimisatie en het potentieel van herstelrecht als mogelijke remedie daarvoor Dit rapport gaat over twee actuele onderwerpen: secundaire victimisatie als probleem en herstelrecht als oplossing. Secundaire victimisatie houdt in dat mensen slachtoffer worden van de juridische procedure. Verschillende groepen slachtoffers worden opnieuw slachtoffer omdat ze niet worden geloofd, niet serieus worden genomen of onjuist worden bejegend door professionals in het recht en verliezen daardoor het vertrouwen in het recht of herstellen minder goed.

Herstelrecht is een duurzame vorm van conflictoplossing waarbij principes als herstel van het leed, behoeften van rechtzoekenden, dialoog en wederzijds respect centraal staan.

Het rapport bespreekt herstelrecht in de context van strafrecht, privaatrecht en administratief recht, een benadering die veel breder is dan tot dusver gebruikelijk.

Het onderzoeksrapport kwam uit in de in de Open Access boekenreeks van A-LAB en is vrij beschikbaar via de website van het NSCR en op VU Research Portal. De gedrukte uitgave ligt in de boekhandel voor € 36,50, maar voor A-LAB onderzoekers is een gratis exemplaar beschikbaar bij A-LAB secretaris Anniek van der Schuijt.