Regelmatig brengen A-LAB deelnemers boeken uit, via de website en nieuwsbrief lichten wij deze uit.

Het onderzoeksrapport over de rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven door Nieke Elbers, Sonja Meijer, Iris Becx, Arlette Schijns en Arno Akkermans, is uitgekomen in de Open Access boekenreeks van A-LAB. Dit onderzoek maakt deel uit van een nieuwe A-LAB onderzoeklijn op het gebied van Restorative Justice, niet alleen in het strafrecht maar juist ook in andere rechtsgebieden. Het onderzoeksrapport werd door Minister Dekker aangeboden aan de Tweede Kamer, Slachtofferhulp ging er in een brief aan de Tweede Kamer op in, en de onderzoekers werden uitgenodigd voor een brainstorm met de Werkgroep slachtofferadvocatuur van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek werd onder andere besproken in het Advocatenblad, en gepresenteerd op de Jaarvergadering 2019 van de VSR en op een door het Ministerie van J&V georganiseerd congres over het slachtoffer en het strafproces.

Het onderzoeksrapport is vrij beschikbaar op de websites van het WODC, de Rijksoverheid en op de VU Research Portal. De gedrukte uitgave ligt in de boekhandel voor € 39, maar voor A-LAB onderzoekers is een gratis exemplaar beschikbaar bij A-LAB secretaris Anniek van der Schuijt.