Rieneke Stelma-Roorda publiceert Managementrapportage ‘Het levenstestament: gebruik en toepassing door het notariaat’.

In de managementrapportage ‘Het levenstestament: gebruik en toepassing door het notariaat’ worden de resultaten gepresenteerd van een vragenlijstonderzoek gericht op de toepassing van het levenstestament door het notariaat, dat in 2018 onder notarissen en kandidaat-notarissen is uitgevoerd. Het vragenlijstonderzoek maakt deel uit van het promotieonderzoek van Rieneke Stelma-Roorda waarin het levenstestament centraal staat. In de managementrapportage wordt onder andere ingegaan op de gemiddelde leeftijd van mensen die een levenstestament opstellen, de motivatie van mensen om een levenstestament op te stellen, vormen van toezicht die worden opgenomen in het levenstestament en de acceptatie van het levenstestament door instanties zoals banken en zorginstellingen.

Klik hier voor de rapportage