Met ABEL bundelen de economische en bedrijfskundige faculteit en de rechtenfaculteit hun krachten bij het doen van interdisciplinair onderzoek op het terrein van gedragseconomie en recht. Met ABEL kunnen onderzoekers enerzijds het gedrag en de juridische processen binnen een rechtssysteem proberen te begrijpen door te kijken naar de (juridische) besluitvorming, de beleidsafwegingen en de belangenbehartiging die spelen binnen verschillende actoren. Anderzijds kan de impact van wet- en regelgeving op het gedrag van individuen en organisaties worden bestudeerd. Waarom gehoorzamen mensen en instanties wettelijke regels soms wel en soms niet? In het lab worden verschillende juridische vraagstukken getest, ontwikkeld en geïmplementeerd door het empirisch bestuderen van het menselijk gedrag en de besluitvorming. Het faciliteert hiermee de samenwerking op het gebied van wetenschappelijke en praktische vragen over het functioneren van het recht en juridische instituties, en de manier waarop mensen op het recht reageren.

Mocht je meer willen weten over het lab, dan kan je terecht bij Marin Coerts, E: m.coerts@vu.nl en Arjen van Witteloostuijn, E: a.van.witteloostuijn@vu.nl.