Van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 oktober 2018 vond in Seoul, Zuid-Korea, het vijfde World Congress on Adult Guardianship plaats.

Dit congres met als thema ‘Living Together with Persons with Cognitive Impairments in the Communities’, werd bijgewoond door ACFL-onderzoekers Kees Blankman en Rieneke Stelma-Roorda. Gedurende het congres stond de vraag centraal hoe ouderen en mensen met een cognitieve beperking ondersteund kunnen worden bij het nemen van beslissingen of daarbij vertegenwoordigd kunnen worden. Beide onderzoekers haakten daar in hun presentatie op in. Rieneke Stelma-Roorda stond stil bij artikel 12 van het VN-Gehandicaptenverdrag en de implicaties van dit artikel voor het beschermingsregime in Nederland. Kees Blankman ging in zijn presentatie in op de vraag hoe de overgang van de twee verschillende beschermingsregimes van het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Gehandicaptenverdrag voor jongvolwassenen met een cognitieve beperking eruit zou moeten zien. Blankman werd tijdens de afsluitende ceremonie benoemd als lid van de International Advisory Board die toe gaat zien op de organisatie van toekomstige congressen.