Afgelopen jaar heeft A-LAB bijdragen toegekend t.b.v. twee promotietrajecten van het NSCR en de juridische faculteit gezamenlijk, en het afnemen van interviews waarmee zowel een onderzoeksproject bij het NSCR als een project bij de rechtenfaculteit gediend zijn.

Foto Beatriz Mayans Hermida

Het ene promotietraject betreft dat van Beatriz Mayans Hermida met de werktitel Sanctions under the International Criminal Court’s Principle of Complementarity. Beatriz verkent, aan de hand van de case study van Colombia, de mogelijkheden van alternatieve sancties, zoals ‘community service’, als straf voor de ernstigste internationale misdaden in landen die komen uit een gewelddadige conflictsituatie. In haar onderzoek combineert zij juridische en empirische methoden, zoals interviews. Naast Beatriz bestaat het onderzoeksteam uit Catrien Bijleveld & Barbora Holá (NSCR & RCH).

Het andere promotieonderzoek is dat van Tessa van der Rijst. Zij doet onderzoek naar de vraag “Hoe wordt zwijgen en liegen gebruikt in bewijsconstructies en hoe dient dat gebruik genormeerd te worden?” Hiertoe doet zij systematisch feitenrechtspraakonderzoek naar het gebruik van het zwijgen of verklaren van de verdachte in het redeneermodel van de Nederlandse strafrechter bij verschillende typen delicten. Hierna zullen ook interviews worden afgenomen onder rechters en raadsheren, ter reflectie op de voorlopige onderzoeksresultaten. Naast Tessa bestaat het onderzoeksteam uit Lonneke Stevens (RCH) & Barbora Holá (NSCR & RCH).

Foto Tessa van der Rijst
Foto Sjoukje van Deuren

De bijdrage aan het afnemen van interviews betreft een project van Sjoukje van Deuren (RCH & NSCR) en Teun van Ruitenburg (NSCR) naar de drijfveren voor lidmaatschap van de Hells Angels en de gevolgen van het overheidsbeleid op de club en individuele leden.

Foto Teun van Ruitenberg

Tevens kan het plan worden uitgevoerd waarvoor twee jaar geleden zaaigeld is toegekend: het onderzoeksverblijf van dr. Robyn Holder, senior research fellow aan de Griffith University in Brisbane. Robyn komt in juni-juli 2022 als A-LAB visiting scholar naar het NSCR en de VU. Zij is een expert op het gebied van de rechtvaardigheid, slachtofferrechten, de rol van de advocatuur, medical complaints, compensatieprocedures na seksueel misbruik, herstelrecht, internationaal recht, International Criminal Court en strafrecht. Zij is theoretisch en conceptueel heel sterk en doet kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Haar brede onderzoekservaring en interdisciplinaire kijk is interessant voor een grote groep A-LAB onderzoekers, voor juristen maar ook psychologen en economen. Zij zal tijdens haar bezoek een of meerdere lezingen geven en wil graag in gesprek met A-LAB onderzoekers om nieuwe samenwerkingen te realiseren.