Na ontvangst van onderzoeksrapport vragen Tweede Kamer leden om een briefing door betrokken onderzoekers.

Het onderzoeksrapport over de naleving van contact- en omgangsafspraken na scheiding dat in opdracht van het WODC is uitgebracht door een interdisciplinaire onderzoeksgroep van VU en UU onder leiding van Masha Antokolskaia en gecoördineerd door Geeske Ruitenberg is door Minister Dekker aangeboden aan de Tweede Kamer en aldaar besproken tijdens het Algemeen Overleg Personen- en familierecht op 24 januari jl.

Volgens Minister Dekker biedt het onderzoek belangrijke aanknopingspunten voor zijn beleid voor de komende jaren. Hij is het met de onderzoekers eens dat met name de onderliggende ex-partnerproblematiek aangepakt moet worden en dat primair ingezet moet worden op de-escalatie en dejuridisering. Het onderzoek geeft vele nieuwe inzichten die hij zal meenemen in het Programma Scheiden zonder Schade en bij de experimenten die men in het kader van dat programma aan het opzetten is. Een aantal Tweede Kamer leden hebben aangegeven het onderzoek en zijn betekenis beter te willen doorgronden en hebben om die reden gevraagd om een briefing door de onderzoekers op dinsdag 12 maart 2019.