Nadia Ismaïli heeft op 11 januari 2019 succesvol haar proefschrift verdedigd.

Het proefschrift is getiteld ‘Who cares for the child? Regulating custody and access in family and migration law in the Netherlands, the European Union and the Council of Europe’. In dit boek wordt onderzocht wat de benadering van rechters is bij het reguleren van ouder-kindrelaties (gezag en omgang) in zowel het familie- als het migratierecht en in verschillende jurisdicties (Nederland, de EU en de Raad van Europa). Het onderzoek was gericht op het vaststellen van de verplichtingen die op staten rusten t.a.v. het behoud van de ouder-kind band in situaties van (dreigende) scheidingen tussen ouders en kinderen, zoals bijvoorbeeld bij scheidingen, kinderbeschermingsmaatregelen, detentie of het niet toelaten of uitzetten van een gezinslid tot Nederland. Het onderzoek laat een grote discrepantie zien in het beoordelen van de belangen van het kind in enerzijds familie en anderzijds migratiezaken.