In het kader van de Nationale stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS) is een rapport gepubliceerd door een A-LAB team bestaande uit Nieke Elbers, Marijke Malsch, Arno Akkermans, Peter van der Laan en Catrien Bijleveld. Uit het rapport blijkt dat er behoefte is aan meer empirie in het juridisch onderzoek, het juridisch onderwijs en de rechtspraktijk. Het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen heeft besloten een tweede fase van de stimuleringsactie te ondersteunen. Daartoe is de Werkgroep ELS opgericht waarin wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van alle juridische faculteiten die in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid hebben gekozen voor het Speerpunt ELS. In de Werkgroep ELS wordt gewerkt aan afstemming van de facultaire invullingen van het Sectorplan op het gebied van onderwijs en onderzoek. Ook is onlangs het PlatformELS opgericht voor de uitwisseling van onderzoekservaringen en -kennis en het bieden van uitwisseling van onderwijsfaciliteiten.